Cum poate fi prezentat un proiect, o afacere unor parteneri comerciali, financiari, industriali de reacția cărora depinde succesul demersului nostru? Răspunsul este simplu: realizând un plan de afaceri cel puțin la fel de performant ca și ideea de afaceri în sine. Este uimitor câte persoane sunt nerăbdătoare să pornească o afacere doar cu o vaga idee despre ceea ce au de gând să facă. Eventual, ele vin cu o idee de afaceri și încep să o discute cu prietenii, cunoștințele sau cu alți oameni de afaceri.   

Businessman Working Dashboard Strategy Research Concept

Acesta este momentul în care întreprinzătorul are nevoie de un plan de afaceri și se impune realizarea unei planificări a afacerii.

Planul de afaceri constituie un instrument indispensabil intreprinzătorilor ce construiesc o afacere sau caută parteneri, managerilor ce propun proiecte noi altor persoane sau instituții de finanțare, instituțiilor ce gestionează fonduri pentru proiecte de investiții, gestionarilor de proiecte în cadrul așa-numitelor „incubatoare de afaceri” etc. El reflectă proiecte de investiții din toate domeniile de activitate.

Astăzi, aceste proiecte tind să devină din ce în ce mai importante și complexe, de multe ori fiind de talie internațională.

Proiectele de investiții internaționale trebuie prezentate și negociate cu parteneri externi. Pentru a permite acest lucru, planul de afaceri aferent unui proiect internațional trebuie să prezinte informația într-un sistem și limbaj accesibile tuturor părților vizate. Din acest punct de vedere, partea cea mai sensibilă o constituie translatarea previziunilor financiare din sistemul moldovenesc în sistemul anglo-saxon.

Termenul de plan de afaceri (business plan) este un element ce deține un loc însemnat în limbajul finanțatorilor și investitorilor. Cea mai mare parte a discuțiilor între întreprinzători și finanțatori se poartă asupra elementelor unui plan de afaceri.

Rolul planului de afaceri este nu numai de a demonstra că afacerea merită finanțată, ci și de a ghida întreprinzătorul începând cu primul an de operare a afacerii. Implementarea lui înseamnă control și adaptare în funcție de evoluția reală. Acest control exercitat de-a lungul derulării afacerii va viza toate elementele critice ale entității economice (stocurile, costurile de producție, controlul calității, vânzările, plățile efectuate etc.). Ceea ce este foarte important este ca documentul să nu sfârșească pe fundul unui sertar odată ce finanțarea a fost primită și afacerea demarată.

Planul de afaceri este un document scris care descrie natura afacerii, piața-țintă, avantajele pe care afacerea le va avea asupra competitorilor, precum și resursele și aptitudinile de care dispun proprietarii afacerii. Pentru întocmirea lui este necesar să se analizeze cu atenție produsele/serviciile oferite, competiția, resursele financiare necesare și alte detalii operaționale.

Totodată, planul de afaceri este un instrument de lucru ce îl folosim pentru a începe și derula o afacere care necesită resurse materiale, financiare și umane. Prin intermediul său este valorificată experiența și realizările din trecut, cu scopul de a proiecta viitorul prin cele mai adecvate metode de estimare și aproximare. În literatura de specialitate se încearcă o definire a planului de afaceri după cum urmează:
– planul de afaceri este un instrument al prezentului, elaborat prin aproximații succesive, utilizând experiența și realizările din trecut ale firmei pentru a proiecta în mod realist calea spre viitor. El are drept scop cel mai avantajos și realizabil compromis între ceea ce dorește și ceea ce poate să facă firma respectivă.

Dacă nu se acorda suficientă atenție planificării afacerii, redactării și prezentării rezultatului, atunci mai mult ca sigur că destinatarii planului de afaceri vor trata de o maniera similară ceea ce li se prezintă drept plan de afaceri.

În consecință, una dintre primele sarcini ce trebuie îndeplinite pentru a demara o afacere – și care este de cele mai multe ori cea mai dificilă – este de a concepe un plan de afaceri. Pregătirea lui cere timp și efort – între 100 și 300 ore – în funcție de natura afacerii și de cantitatea de informație avută la dispoziție. Dar oricât de înspăimântătoare ar părea realizarea unui plan de afaceri, ea este o necesitate absolută pentru orice afacere.

Pe final! Apelati la un specialist care să se ocupe de redactarea planului de afaceri, în timp ce dumneavoastra vă ocupați de restul aspectelor de gestionare a afacerii!

P.S. Nu uita să te abonezi la www.businessmarket.md aici:  https://www.facebook.com/businesmarketmd/

Expertul afacerilor tale!