TERMENI ȘI CONDIȚII

Ultima actualizare : 01.01.2017

Bine aţi venit pe website-ul www.businessmarket.md

Termeni şi condiţii

generale de utilizare a site-ului www.businessmarket.md

Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului www.businessmarket.md. Continuarea utilizării acestui website reprezintă acordul Dvs asupra Regulamentului dat. Data ultimei actualizări este postată în partea de sus a paginii.

CUPRINSUL:

 1. Informaţii generale
 2. Limitări de responsabilitate
 3. Politica de confidențialitate și securitate a datelor
 4. Colectarea datelor cu caracter personal
 5. Drepturi de proprietate intelectuală
 6. Rezilierea serviciilor

Informaţii generale

 1. www.businessmarket.md este proprietatea “BUSINESS SHOP” S.R.L. (denumit în continuare “PLATFORMA B.M.”), prin intermediul căruia se prestează și se promovează on-line, servicii şi informaţii cu privire şi din sectorul economico-juridic, marketing și sectorul asigurărilor din Republica Moldova (în continuare RM).
 2. Cu ajutorul paginii de internet www.businessmarket.md, PLATFORMA B.M. prestează servicii de consiliere, marketing și intermediere în asigurări.
 3. www.businessmarket.md este creat cu scopul promovării și vânzării produselor de consulting, marketing și asigurare oferite de către Societăţile de asigurări pe teritoriul RM şi posibilitatea achiziţionării acestor servicii este oferită persoanelor majore care pot răspunde juridic, conform Legii şi a Condiţiilor de asigurare pentru fiecare produs în parte.
 4. PLATFORMA B.M.  îşi rezervă dreptul de a actualiza sau a modifica oricând acest Regulament, fără o notificare prealabilă şi fără a face publice motivele.
 5. Conţinutul paginilor prezentului website nu poate fi copiat, reprodus, transferat, încărcat, publicat sau distribuit în orice mod fără a obţine în prealabil acordul scris al PLATFORMA B.M.

 

Limitări de responsabilitate

 1. PLATFORMA B.M. este scutită de orice răspundere în cazul unor eventuale erori sau inexactităţi din conţinutul informaţiei publicate datorită unor cauze ce nu îi pot fi impuse. Atunci cînd informaţiile publicate pe website duc la terţe surse, PLATFORMA B.M. nu este responsabil de conţinutul, caracterul complet, veridicitatea si actualitatea acestora.
 2. PLATFORMA B.M. nu este responsabilă pentru daunele ce provin din eventualele întreruperi, suspendări, întîrzieri sau anomalii întîlnite la distribuirea serviciului website-ului dependente de furnizarea de energie electrica sau de serviciul telefonic, sau de proasta funcţionare a reţelei de internet sau din orice altă cauză ce nu depinde de PLATFORMA B.M.
 3. PLATFORMA B.M. avînd sediul în RM, acesta nu emite nici o declaraţie pentru faptul că informaţiile sau orice document prezente pe website sunt adecvate sau disponibile pentru a fi folosite în afara RM sau de cetăţenii străini rezidenţi ai RM. Dacă decideţi să utilizați website-ul din alte ţări sau ca cetăţeni străini, faceţi acest lucru din propria iniţiativă şi pe propriul risc. Oricine accesează website-ul trebuie să respecte legile naţionale pe proprie răspundere, unde şi în măsura în care acestea sunt aplicabile.
 4. PLATFORMA B.M. nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligaţiilor prevăzute în acest Regulament, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său.
 5. PLATFORMA B.M. nu este responsabilă în momentele în care livrarea serviciului nu este efectuată în terminii prestabiliţi din motive aflate în afara controlului său, incluzînd dar nelimitîndu-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, acţiunea sau inacţiunea oricăror autorităţi statale .
 6. Reclamaţiile privind funcţionarea prezentei pagini de internet sau acurateţea datelor cuprinse în ea pot fi trimise pe adresa de e-mail a PLATFORMA B.M. sau în scris la adresa juridică a PLATFORMA B.M.

Politica de confidenţialitate şi securitate a datelor

PLATFORMA B.M. în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.businessmarket.md respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate atunci când utilizezi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal.

Vizitarea şi utilizarea acestui site se supune termenilor şi condiţiilor de utilizare şi politicii de confidenţialitate și implică acceptul tău cu privire la acestea.

PLATFORMA B.M. îşi rezervă dreptul de a schimba şi de a actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.businessmarket.md, precum şi politica de confidenţialitate şi termenii şi condiţiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă.

 1. PLATFORMA B.M. consideră confidenţialitatea datelor Dumneavoastră o chestiune de maximă importanţă, de aceea securitatea datelor personale precum şi integritatea acestora sunt tratate prioritar în activitatea desfăşurată prin www.businessmarket.md
 2. PLATFORMA B.M. a facut toate demersurile şi depune toate eforturile pentru a proteja pagina de internet şi informaţiile transmise prin utilizarea de diverse scripturi de protecţie şi a variate protocoale de acces parolat pe serverul bazei de date.
 3. Toate datele personale furnizate de utilizator operatorului prin intermediul website-ului sunt necesare şi sunt colectate pentru identificarea celei mai avantajoase oferte pentru client/utilizator şi sunt prelucrate şi utilizate pentru încheierea ulterioară a contractului de servicii prestate al cărei valabilitate este strîns condiţionată de autenticitatea lor.
 4. Operatorul (PLATFORMA B.M. ) garantează confidenţialitatea tuturor datelor furnizate de către utilizator/client. 
 5. Utilizatorul furnizor al datelor personale are dreptul de acces, de intervenţie şi opozitie asupra datelor furnizate conform Legii.
 6. Utilizatorul poate renunţa în orice moment la utilizarea website-ului sau poate cere incetarea imediata a prelucrariii datelor furnizate, situaţie în care va depune la sediul operatorului, pe baza buletinului, o cerere scrisă, semnată şi datată în care va preciza acest lucru, menţionînd şi motivele.

Colectarea datelor cu caracter personal

PLATFORMA B.M. colectează date cu caracter personal numai cu acordul tău prin furnizarea acestora în mod voluntar. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către PLATFORMA B.M. şi vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai acestuia.

PLATFORMA B.M. foloseşte pe site-ul www.businessmarket.md sisteme de analiză a traficului precum Google Analytics ce colectează informaţii despre paginile accesate în interiorul site-ului inclusiv următoarele informaţii cu caracter tehnic: adresa IP de la care site-ul este vizitat, sitemul de operare folosit, tipul browser-ului, tipul de dispozitiv utilizat pentru vizitarea site-ului. De asemenea www.businessmarket.md foloseşte module cookies pentru stocarea temporară a unor informaţii anonimizate fără legatură cu datele cu caracter personal în vederea îmbunătăţirea funcţionlităţii sistemului de comercializare online a asigurărilor.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate mărcile, logo-urile, textele, imaginile şi aplicaţiile software utilizate pe site-ul www.businessmarket.md sunt proprietatea PLATFORMA B.M. şi sunt protejate de legile privind drepturile de proprietate intelectuală. Google Analytics este marcă înregistrată de Google Inc. Este interzisă reproducerea parţială sau totală a conţinutului, designului său a componentelor sale fără acordul scris al PLATFORMA B.M.

Pentru raportarea problemelor legate de drepturile de proprietate intelectuală, folosiţi adresa electronică pe care o găsiți în secțiunea ”contacte” de pe www.businessmarket.md.

Rezilierea serviciilor

Acest document a fost elaborat de către PLATFORMA B.M. şi este destinat să furnizeze doar informaţii generale, fără a lua în consideraţie obiectivele personale, financiare sau alte nevoi ale utilizatorilor. Utilizatorul/clientul înainte de a acţiona pe acest website trebuie obligatoriu să facă cunoştinţă cu prezentul Regulament.

Toate serviciile prestate prin intermediul prezentului site sunt supuse Termenilor şi Condiţiilor operatorului (PLATFORMA B.M. ).

O cerere de reziliere a oricărui serviciu procurat prin intermediul www.businessmarket.md este urmată de inştiinţare telefonică imediată la sediul furnizorului (dacă serviciul încă nu a fost recepţionat de către Dvs) sau direct în oficiul central al Societăţii căreia îi aparţine produsul dat.

Pentru orice informaţie suplimentară Vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon 069 59 33 36, 079 38 66 21 sau email office@businessmarket.md.

Utilizarea site-ului www.businessmarket.md presupune citirea şi acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare a site-ului şi a politicii de confidenţialitate.

Vă mulțumim pentru că ați ales serviciile noastre!

Call Now Button