PLANIFICAREA AFACERII

PLAN DE AFACERI

Un Plan de Afaceri (Business Plan) este un document care descrie strategia ce urmează a fi aplicată de întreprindere sau altfel spus, este un proiect de dezvoltare al societăţii. Scopul său principal este de a servi drept instrument de gestiune pentru managementul întreprinderii şi este un document care este prezentat potenţialilor investitor ori în cadrul unui proiect de finanţare.

Conţinutul Planului de Afaceri diferă în dependenţă de scopul pentru care a fost elaborat, caracteristicile întreprinderii sau alte aspecte care se includ în componenţa acestuia. La general, structura unui business plan cuprinde:

 1. Rezumat.
 2. Descrierea activităţii întreprinderii.
 3. Analiza financiară curentă a întreprinderii.
 4. Produse şi servicii.
 5. Clienţii.
 6. Analiza concurenţei.
 7. Strategia şi planul de marketing.
 8. Personal şi structura organizatorică.
 9. Planul de organizare şi tehnologia de producere.
 10. Proiecţiile financiare.
 11. Riscuri şi metode de diminuare.

Business Planurile elaborate de BusinessMarket.md  sunt elaborate de consultanţi calificaţi şi utilizează experienţa acestora în prezentarea proiectelor investitorilor instituţionali, băncilor sau altor creditori astfel încât atribuie o siguranţă sporită în convingerea viitorilor parteneri şi acceptarea proiectelor întreprinderii.

Planurile de afaceri elaborate de BusinessMarket.md servesc pentru:

 • Contractarea unui credit investiţional de la bancă sau altă instituţie financiară;
 • Aplicarea pentru finanţarea operaţională a societăţii;
 • Obţinerea de credite pentru proiecte locale (FIDA, PAC, JNPGA, MoSeff, RISP, PARE 1+1, Proiectul Compact, ş.a.);
 • Planuri de afaceri pentru dezvoltarea întreprinderii;
 • Planuri de afaceri pentru întreprinderi noi create (Start-Up);
 • Obţinerea de subvenţii din partea administraţiei publice, etc.

STUDIU DE FEZABILITATE

Un Studiu de Fezabilitate vine să analizeze rentabilitatea economică aşteptată a unui proiect viitor, a unei afaceri sau a unei noi investiţii fără a iniţia proiectul propriu-zis.

Studiul de fezabilitate este documentația care se întocmește în vederea analizării unei potențiale investiții din punct de vedere al utilizării eficiente a resurselor financiare, umane şi materiale în care se analizează modalitatea în care sunt satisfăcute cerințele tehnice şi economice impuse de sectorul de activitate al proiectului de investiții şi/sau al afacerii.

De cele mai multe ori Studiul de Fezabilitate se elaborează pentru:

 • a analiza eficienţa noilor investiţii în linii de producere;
 • pentru a evalua posibilitatea de extindere a afacerii pe alte pieţe;
 • pentru a iniţia oportunitatea demarării noilor afaceri;
 • pentru a determina perspectivele unei întreprinderi aflate în procedură de insolvenţă, etc.

Structura preliminară a unui Studiu de Fezabilitate cuprinde:

 1. Rezumat.
 2. Scopul şi domeniul de aplicare al studiului.
 3. Activitatea întreprinderii şi tendinţele acesteia.
 4. Analiza situaţie economice actuale.
 5. Descrierea activităţilor întreprinderii.
 6. Perspectivele pieţei unde operează întreprinderea.
 7. Perspectivele de dezvoltare ale întreprinderii – proiectele viitoare.
 8. Planul de investiţii/Internaţionalizare/Restructurare.
 9. Ipoteze pe care se bazează previziunile financiare.
 10. Concluziile studiului de fezabilitate.
 11. Anexe.

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Analiza economico-financiară este o modalitate de diagnostic foarte des utilizată pentru a cunoaşte situaţia actuală a unei întreprinderi. Aceasta se bazează pe compararea relaţiilor dintre diverse variabile ale rezultatelor financiare şi bilanţului contabil al unei întreprinderi.

În primul rând este necesar a calcula o serie de indicatori financiari, fapt pentru care sunt necesare informaţiile din raportul rezultatelor financiare şi bilanţul contabil. Odată calculaţi aceşti indicatori, care sunt independenţi de mărimea întreprinderii, se poate face o analiză evolutivă pentru o perioadă de timp specifică ceea ce va indica cu precizie problemele actuale cu care se confruntă întreprinderea, sau problemele potenţiale cu care se poate confrunta o întreprindere.

Analiza economico-financiară include şi recomandări elaborate de BusinessMarket.md pentru companiile analizate în scopul soluţionării problemelor identificate şi care au o mare probabilitate de succes.

Întreprinderile vor să cunoască situaţia economico financiară analizată în baza indicatorilor financiari din varii motive:

 • Înainte de contractarea unor noi împrumuturi ce pot majora nivelul de obligativitate financiară;
 • Pentru a prezenta fondatorilor întreprinderii evoluţia acesteia de la o perioadă la alta;
 • Pentru a compara modalitatea de gestiune a întreprinderii cu alte întreprinderi din acelaşi sector;
 • Pentru a analiza capacitatea suplimentară de îndatorare a unei întreprinderi, etc.

BusinessMarket.md pune accentul pe următoarele aspecte:

 • Analiza lichidităţii
 • Analiza profitabilităţii
 • Analiza echilibrului financiar
 • Analiza solvabilităţii
 • Analiza rentabilităţii
 • Analiza vitezei de rotaţie.

PROIECTE INVESTIȚIONALE

Majoritatea întreprinderilor mici şi mijlocii care vor să îşi extindă afacerea sau care vor să demareze un proiect cu atragerea unor finanţări externe renunţa sau întâmpină probleme majore chiar la etapa de elaborare a acestuia. Cauza principală – lipsa unei expertize în domeniul dat.

Proiectul investiţional este un document de bază în care se descrie necesitatea efectuării investiţiilor, unde se descriu principalele caracteristici ale proiectului şi previziunea financiară a acestuia.

Orice proces investiţional este însoţit de decizii de alocare a resurselor. Proiectul investiţional este un instrument de cea mai mare utilitate în ajutarea atât a investitorului cât şi a finanţatorului pentru luarea deciziilor oportune.

Odată luată decizia de investire, trebuie aleasă soluţia de finanţare. Aceasta poate fi una nerambursabilă (prin instrumentele de subvenţionare), rambursabilă (bănci, împrumuturi investiţionale, etc.) sau un mix din celor două (împrumuturi şi credite cu opţiuni de grant). Indiferent de varianta aleasă este nevoie de elaborarea unor Proiecte Investiţionale care să respecte cerinţele tuturor instituţiilor care derulează finanţarea.

Indiferent de aceste elemente, serviciile BusinessMarket.md vor garanta elaborarea unor lucrări în condiţii de eficienţă care vor răspunde tuturor elementelor cheie cerute, având garanţia unor materiale eligibile din punct de vedere al componenţei lor:

 • Definire de obiective – se stabilesc beneficiile socio-economice care se obţin prin implementarea proiectului investiţional;
 • Identificare proiect – se va determina cu precizie proiectul investiţional (va fie evidenţiat subiectul de analiză economică);
 • Analiza funcţiunilor – proiectul investiţional nu înseamnă doar aspecte financiare, ci şi aspecte inginereşti, de marketing, management, implementare, etc. Toate acestea sunt subiecte pe care sunt incluse în lucrarea propriu-zisă într-un mod acurat şi profesionist;
 • Analiza financiară – previziunea fluxului de numerar generat prin implementarea proiectului ne ajută la calculul şi analiza diferitelor rate solicitate de finanţator, în special cele ce ţin de valoarea netă actualizată, rentabilitatea investiţiei, rentabilitatea afacerii, etc.;
 • Analiza economică – costurile şi beneficiile sociale sunt elemente principale în analiza unui proiect propus pentru finanţare. Analiza economică este un instrument eficient care analizează aceste 2 componente şi contribuţia lor asupra regiunii, mediului local, economic sau social;
 • Analiza riscului şi a sensibilităţii – scopul acesteia este acela de a selecta variabilele critice care pot determina abateri de la cea mai bună estimare. În urma identificării acestora se pot lua şi măsuri pentru controlul acestor variabile. Punem un mare accent pe această secţiune pentru că este un ghid foarte important pentru implementarea proiectului fiind şi o condiţie definită de cerinţele oricărui investitor.

 

 

Business planul sau planul de afaceri este un instrument primar de administrare al unei firme este pilonul conceptual al companiei şi reperul de bază al administratorului, cel mai întrebat document de către instituţiile financiare şi primul document scris care va fi solicitat de investitori sau parteneri de afaceri. Business Planul include o descriere pe etape şi o analiză desfăşurată a afacerii pe care doriţi să o dezvoltaţi, o sinteză a tuturor elementelor cheie a organizaţiei şi determinarea direcţiilor de acţiune pentru îmbunătăţirea indicatorilor economici, financiari şi tehnici, iar în final a rentabilităţii şi profitabilităţii firmei.

CLINEȚII NOȘTRI SUNT DIN CELE MAI DIVERSE DOMENII DE AFACERI:

28

SERVICII ȘI VÂNZĂRI

37

AGRICULTURĂ ȘI PRODUCERE

19

CONSTRUCȚII ȘI TRANSPORT

13

IMPORT/EXPORT

E TIMPUL SĂ ÎNCEPI CEVA MĂREȚ! SOLICITĂ OFERTĂ

Call Now Button