Marca este un element esenţial al strategiei întreprinderilor, ea face distincţia dintre produsele şi serviciile întreprinderii şi cele ale concurenţilor. Pentru consumator reprezintă cel mai comod mijloc de a recunoaşte rapid o categorie de produse şi servicii care i-a fost recomandată sau, pe care experienţa l-a determinat sa o prefere altor produse sau servicii de aceeaşi natură. Pentru o întreprindere, marca reprezintă un mijloc de a cuceri şi a pastra o clientelă. 

inregistrare marca moldova

Marca inregistrată devine element activ , care se poate comercializa. Drepturile asupra marcii pot fi transmise prin cesiune sau vînzare oricînd în cursul duratei de protecţie a mărcii.

Orice persoana fizică sau juridică poate înregistra o marcă. Înregistrarea unei mărci poate fi cerută direct sau printr-un mandatar.

Pentru început, se impune necesitatea elaborării mărcii, care reprezintă atît un proces creativ (de identificare a ideilor şi a elementelor artistice), cît şi unul tehnic (de executare grafică şi design). O marcă poate fi constituită din cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, culori, combinaţii de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, holograme, precum şi orice combinaţii de astfel de semne.

Crearea unei mărcii poate fi executată atît de către beneficiarul mărcii, dacă acesta are cunoştinţile necesare, cît şi de către organizaţiile specializate în elaborarea mărcilor comerciale. În primul caz, solicitantul de marcă va suporta costuri minime de executarea mărcii, iar în cazul solicitării serviciilor specializate, costurile încep de la 50 Euro şi se pot ridica la cîteva sute sau mii de euro, în dependenţă de cerinţele faţă de marcă şi complexitatea acesteia.

Cînd conceptul de marcă este creat, persoana fizică sau juridică care doreşte să o înregistreze, poate alege între a depune cererea necesară la AGEPI fără a apela la serviciile companiilor specializate sau poate solicita serviciile unui mandatar autorizat care va oferi asistenţa profesionistă şi consultanţa privind drepturile proprietăţii intelectuale pe parcursul întregii etape de întregistrare a mărcii. În cazul în care persoana fizică sau juridică doreşte să creeze marca în mod individual, costurile suportate de către acesta vor fi minime, deoarece beneficiarul va pregăti şi redacta singur documentaţia necesară.

Dacă persoana interesată în crearea unei mărci comerciale doreşte să contracteze un expert care dispune de experienţa şi cunoştinţele necesare în realizarea procedurii de înregistrare a mărcii, atunci costurile sunt de aproximativ 100 Euro pentru asistenţă şi consultanaţa relevantă.

Ultima etapă în vederea obţinerii protecţiei mărcii constă în examinarea şi înregistrarea propriu-zisă a acesteia de către AGEPI. Costurile procedurii respective sunt obligatorii şi încep de la 245 euro.

Dacă marca a fost înregistrată, beneficiarul acesteia devine proprietarul drepturilor unice de folosire a mărcii pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 10 ani. După expirarea acestui termen, beneficiarul drepturilor asupra mărcii poate prelungi valabilitatea mărcii pe perioadă  de încă 10 ani, dar fiind obligat să achite o taxă de prelungire.

În final costurile finale de înregistrare a unei mărci pot depăşi suma de 395 euro (50 euro pentru crearea conceptului de marcă, 100 euro pentru serviciile de asistenţă a unui specialist şi 245 euro pentru înregistrarea mărcii la AGEPI).

 

Pentru mai multă informaţie accesați site-ul nostru www.businessmarket.md sau ne puteţi contacta la numere de telefoane 079386621, 069593336 sau pe căsuţa poştală office@businessmarket.md